Rekondice a fyzioterapie


Zdravý pohyb na Farmě Hvozd. 

logo_rek
Rozumět znamená pomáhat.

prof. Z. Matějček

Naším cílem je zajistit komplexní péči o Vaše zdraví a celkovou pohodu. Nabízíme řadu programů, ve kterých je pohybová aktivita nedílnou součástí prevence a léčby nemocí.

Jednou z našich vizí je stát se zázemím pro hendikepované sportovce a lidi se zdravotním znevýhodněním. Chceme ukázat, že i se špatnými kartami je možné hrát dobrý život.

Vaše obtíže a přání chápeme a uskutečňujeme v souvislostech.

Pohybová terapie je zásadní pro zotavení se z mnoha akutních stavů, jako podpůrná léčba řady chronických chorob a nedílnou součástí prevence vzniku nemocí a úrazů.

TÝM REKONDICE

tým

Card title
MUDr. Sylvie Richterová

Vystudovala všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Složila atestaci v oborech Všeobecné praktické lékařství a Tělovýchovné lékařství. Nyní pracuje na oddělení tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici Motol. Zabývá se problematikou pohybové aktivity zdravých, hendikepovaných i nemocných lidí různých věkových kategorií.


Card title
Mgr. et Bc. Martina Střelcová

Magisterský titul získala v oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, bakalářský pak z oboru fyzioterapie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Závěrečné práce věnovala tématu stimulaci těžce tělesně postiženého dítěte nejprve pomocí Vojtovy metody reflexní lokomoce a následně TheraSuit metody. Věnuje se dětským skoliosám a metodě neurovývojová stimulace.

Card title
Martina Strnadová, DiS.

Je hlavní fyzioterapeutkou zavedené ambulance Refresh Therapy. Má široké pracovní zkušenosti z praxe na spinální jednotce i z ambulantní praxe.
Je absolventkou řady renomovaných odborných kurzů a stáží, spolupracuje i řadou sportovců a sportovních klubů.
Věnuje se fyzioterapii dětí i dospělých.


Card title
Mgr. Jaroslav Frei

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze. Organizuje řadu sportovních akcí a založil tenisovou akademii ve středních Čechách.
V přípravě tréninků se vždy soustředí i na celkové zdraví a správný životní styl sportovce.
Pod jeho rukama prošla řada sportovců, např. i daviscupový hráč Jiří Lehečka.
Jako trenér má řadu zkušeností ze zahraničí, působí i jako učitel angličtiny a němčiny.

Naše služby

 • Zajišťujeme fyzioterapii pro děti i dospělé.
 • Plánujeme pobytové rekondiční programy pro jednotlivce i skupiny zájemců. Vytváříme programy pro seniory, sportovce, či program „Zdravé fitness“ a „Škola zad“.
 • V těsné spolupráci s partnerskými pracovištěmi v Liberci a Praze sestavujeme individuální plány pohybové aktivity zdravým i nemocným lidem, protože pohyb je nedílnou součástí prevence a léčby mnoha nemocí (kardiovaskulární, metabolické, plicní, neurologické, onkologické, revmatologické, psychiatrické apod.).
 • Zajišťujeme komplexní péči o sportovce, včetně širokého spektra sportovních prohlídek tělovýchovným lékařem (ergometrie, spiroergometrie atd).
 • Nabízíme nutriční poradenství a poradenství v odvykání kouření.
 • Společně se zavedenou estetickou klinikou Dermalineclinic pečujeme o Váš styl a krásu.
 • NOVĚ NEUROVÝVOJOVÁ STIMULACE
  Neurovývojová stimulace je jednou z metod, která potlačuje primitivní reflexy z útlého dětství. V případě, že z různých důvodů tyto reflexy přetrvávají i v období pozdějším, kdy už nemají žádnou vývojovou funkci, mohou působit řadu obtíží. Mohou se podílet například na tzv. specifických poruchách učení a chování, psychomotorickém neklidu, vadném držení těla, špatném zvládání stresových situací. Metoda je vhodná pro děti i dospělé.
 

Centrum rekondiční medicíny Farmy Hvozd je součástí projektu jdetiozivot.cz

jdetiozivot.cz

Komplexní program navržený tak, aby pomohl udržet a zlepšit zdraví vaše, vašich dětí i rodičů.

 
Jdetiozivot.cz je koncept preventivní medicíny a komplexní léčby nemocí ve spolupráci praktický lékař- lékař specialista- tělovýchovný lékař- fyzioterapeut- podolog.
Jdetiozivot.cz se svými partnery pořádá i vzdělávací akce pro odbornou a laickou veřejnost.
 
 
Více informací na webu projektu zde
O chystaných akcích naleznete informace na této stránce
 

Fyzioterapie

Fyzioterapie je součást oboru rehabilitace, která se zabývá prevencí a léčbou pohybového aparátu, společně s pohybovou terapií je nepostradatelnou metodou v mnoha medicínských oborech (kardiologie, onkologie, neurologie, plicní lékařství, poúrazové a pooperační stavy atd.)

Zaměřujeme se zejména na tuto problematiku:

PREVENCI A KOREKCI VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA
 • správné držení těla a dokonalé vedení pohybu při běžných denních činnostech i sportu snižuje rozvoj svalových dysbalancí, což je významnou prevencí úrazů a bolestivých stavů
 • pečlivě kontrolujeme dechový stereotyp, protože právě nevhodný způsob dýchání vede k řadě chronických obtíží, včetně větší zátěže pro pohybový, kardiovaskulární a dýchací systém
FYZIOTERAPII BOLESTIVÝCH STAVŮ, POÚRAZOVOU, POOPERAČNÍ A PŘEDOPERAČNÍ REHABILITACI
 • u akutních i chronických bolestí pohybového aparátu je fyzioterapie pilířem úspěšné léčby
 • časná i následná rehabilitace je zásadní pro zotavení se po úrazu či operaci, je stěžejním obdobím pro navození změny životního stylu
 • prerehabilitace je efektivní metodou ke zlepšení pooperačních výsledků a urychlení rekonvalescence po plánovaném výkonu
 • velmi důkladně pečujeme o jizvu, jakožto o možný zdroj řady obtíží
KOMPLEXNÍ PÉČI O NOHU
 • provádíme komplexní vyšetření nohou v klidu i při chůzi, vyšetření doplňujeme podoskopickým vyšetřením
 • v případě potřeby zhotovíme individuální vložky do bot  přímo pro potřeby Vaší nohy, podle typu preferované obuvi a sportu
LYMFODRENÁŽE
 • lymfodrenáž je jemná hmatová technika napomáhající toku lymfy k uzlinám, kde je následně očištěna a směrována zpět do žilního systému
 • tato metoda zvyšuje funkci obranného systému, pomáhá proti otokům, chronické únavě a podporuje regeneraci tkání

Je vhodná zejména v těchto případech:

 • žilní a lymfatické otoky, postoperační a postraumatické stavy, prevence bércových vředů, prevence křečových žil a léčba již vzniklých
 • detoxikace a zvýšení imunity
 •  vhodná při odstraňování celulitidy, zpevňování podkoží, zeštíhlení a zmenšení objemu stehen a nohou, jako součást rekonvalescence po liposukci, řešení akné a vypadávání vlasů
 • ve sportovní medicíně k řešení svalové únavy a zvýšeného napětí svalů po výkonu
MANUÁLNÍ LIFTING OBLIČEJE
 • lifting je moderní masážní metodou v estetické medicíně, která účinně odstraňuje vrásky a podporuje svěží vzhled obličeje, je vhodná při některých poruchách prokrvení a ke zvýšení imunity
 • je vhodnou podpůrnou metodou k ostatním procedurám, které provádíme v naší partnerské ambulanci Dermalineclinic v Praze, přímo na našem pracovišti si můžete domluvit konzultaci s plastickým chirurgem MUDr. Viktorem Fikerem
V OBORU FYZIOTERAPIE POUŽÍVÁME TYTO METODY:
 • Masáže
 • Klasická masáž, Relaxační masáž, Sportovní masáž, Aromaterapeutická masáž
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Vojtova metoda
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS dle Koláře)
 • Bobath koncept
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Kineziotaping
 • Kraniosakrální terapie
 • SM systém

 


NABÍZÍME ÚČINNOU FYZIKÁLNÍ LÉČBU TR –THERAPY

Tato léčebná metoda je založená na ovlivnění tkání radiofrekvenčním proudem. V kombinaci s profesionální manuální prací fyzioterapeuta vede k okamžité a dlouhodobé léčbě bolesti, snížení otoků, uvolnění hypertonických svalů, zlepšuje regeneraci a hojení tkání.

Používáme kvalitní certifikovaný přístroj české firmy BTL:  BTL- 6000 TR- Therapy

 

NOVĚ POSKYTUJEME I DALŠÍ MOŽNOSTI FYZIKÁLNÍ TERAPIE

Elektroléčba
Elektroléčba je další z metod fyzikální terapie, při které se jako podnět uplatňují elektrické proudy. Elektroléčba je vhodná mimo jiné k tlumení bolesti, proti otokům, k uvolnění svalů, či jejich stimulaci, podporuje hojení tkání.

Ultrazvuk
Ultrazvuk je mechanické vlnění, který svým průchodem tkáněmi rozkmitává buňky. Působí tím jakousi mikromasáž a prohřívání i hluboko uložených tkání. Je vhodný zejména ke zlepšní lokální cirkulace, hojení a regeneraci, řešení bolestivých stavů

Používáme kvalitní certifikovaný přístroj české firmy BTL:  BTL- 4000 Premium

NAŠE CERTIFIKÁTY

certifikát      

DÁLE NABÍZÍME …

Sportovní medicína
Služby tělovýchovného lékaře a fyzioterapeutů cílíme na široké spektrum zájemců o pohybovou aktivitu a zdravý životní styl, je tedy jedno, zda jste závodní sportovec, hendikepovaný sportovec, nebo se chcete hýbat pro zdraví, pro radost nebo pro hubnutí. Naším cílem je motivace ke zdravému pohybu, neboť u řady nemocí je pohyb“ lékem“.

 • zajišťujeme komplexní fyzioterapii v prevenci a léčbě svalových dysbalancí, bolestivých stavů a  úrazů
 • nabízíme poradenství během sportovní činnosti a fyzioterapeutem vedený silový trénink s nácvikem správných technik posilování na multifunkční posilovací věži
 • v případě potřeby doporučíme vhodné kompenzační pomůcky (bandáže, ortézy, vložky do sportovní obuvi atd)
 • vypracujeme individuální tréninkový plán, ve spolupráci s výživovým poradcem sestavíme individuální stravovací plán

 

Případné zdravotní problémy s Vámi řešíme tak, abyste se svému oblíbenému sportu mohli věnovat i nadále

Zdravé posilování
Správně zvolený typ silového tréninku je vhodný nejen pro sportovce, ale v rámci rehabilitace pro všechny věkové a zdatnostní kategorie. Své místo má v prevenci a léčbě řady nemocí (osteoporóza, bolesti pohybového aparátu, obezita, kardiovaskulární nemoci, deprese, prevence pádů u seniorů…) a úrazů.

Posilování probíhá individuálně pod vedením fyzioterapeuta s důrazem na nácvik správných technik cvičení. Fyzioterapeut během cvičení kontroluje, jestli jsou Vaše klouby v optimálním postavení, sleduje timing a koordinaci jednotlivých svalů i svalových skupin a také aktivitu hlubokého stabilizačního systému spolu se správným dechovým stereotypem. Tím se cvičení stává velmi šetrným k pohybovému aparátu.

Intenzitu a typ tréninku sestavíme na podkladě Vašeho cíle a tělesných možností. Používáme různé pomůcky, včetně multifunkční posilovací věže.

Odborně vedené silové cvičení je vhodné a bezpečné i pro děti a seniory.

Škola zad
Cílem školy zad je minimalizovat riziko přetížení páteře a pohybového aparátu při různých činnostech.

Škola zad je vhodná pro zájemce s chronickými bolestmi zad a pro osoby se zvýšeným rizikem jejich rozvoje (kancelářské či sedavé profese, manuálně pracující, ženy po porodu, sportovci apod. )

Nyní nabízíme individuální školu zad pro dospělé. Po návratu naší specialistky z mateřské dovolené opět zajistíme tuto akci i pro skupiny, firmy a Školku zad pro děti.

Odvykání kouření
Nyní jsou tyto služby dostupné v partnerské ambulanci v Praze, www.kardio1.cz.

Procedury probíhají pod vedením MUDr. Alexandry Pánkové, která patří k předním českým odborníkům zabývajících se touto problematikou.

Hubnutí a kondice

Obezita a nízká fyzická zdatnost významně zhoršují kvalitu i délku života. Společně s kouřením jsou nejčastější ovlivnitelnou příčinou předčasného úmrtí. Nejedná se tak jen o estetický problém, ale o závažné chronické onemocnění postihující až 60% dospělých lidí v ČR.

Dlouhodobé snížení hmotnosti už i jen o 5% původní váhy může být spojeno až s 50% poklesem kardiovaskulárních, metabolických a onkologických rizik.

Úspěšnost dlouhodobých výsledků léčby obezity, včetně léčby přidružených rizikových faktorů a nemocí je mnohem vyšší, jestliže léčba probíhá pod odborným vedením.

Ve spolupráci s partnerskými ambulancemi v Praze a Liberci zajišťujeme ucelenou léčbu obezity a s ní spojených komplikací (www.kardio1.cz, www.kardiologie-liberec.cz) . Léčba v ambulancích probíhá pod vedením kardiologa, tělovýchovného lékaře, internisty, angiologa, specialisty na odvykání kouření, nutričního terapeuta.

Intenzivní rekondiční pobyt na Farmě Hvozd je ideální k podpoření či zahájení změny Vašeho životního stylu a navození celkové pohody v malebné přírodě.

Na Farmě Hvozd je péče vedena tělovýchovným lékařem a fyzioterapeutem, pod jehož vedením probíhá léčba obtíží souvisejících s pohybovým aparátem. Fyzioterapeut, případně ve spolupráci s trenérem, s Vámi zároveň vede aerobní cvičení, silové cvičení ve zdejší posilovně, cvičení s prvky koordinace a flexibility. V případě potřeby využíváme široké spektrum fyzikální léčby (TR-therapy, elektroterapie, ultrazvuk, laser ).

Zabýváme se zde důkladným vyšetřením nohou a zhotovujeme zde individuální vložky do bot podle Vašich potřeb, typu obuvi a sportu.

Vhodný jídelníček pro Vás připravuje šéfkuchař Michal Kábrle.

Rekondiční pobyt můžete strávit s rodinou a přáteli. Možné jsou programy individuální nebo skupinové.

Krása a styl
Centrum rekondiční medicíny Farmy Hvozd úzce spolupracuje se zavedenou klinikou estetické medicíny DermalineClinic.

Konzultace s plastickým chirurgem MUDr. Viktorem Fikerem probíhají po domluvě i přímo zde na našem pracovišti.

Naše fyzioterapeutky Vám pomocí vhodných postupů napomohou k regeneraci a svěžímu vzhledu Vaší pleti. Stejně dobře se zde postarají o doplňkovou péči estetických výkonů, zejména manuální lymfodrenáže obličeje, krku a dekoltu.

Ceník

Individuální fyzioterapie: 1200 Kč / 55 min.
Individuální fyzioterapie v nestandardním čase (o víkendu, o svátcích): 1 350,- Kč / 55min.

Fyzioterapie s prvky silového cvičení s dohledem fyzioterapeuta: 1500,- Kč / 90min
Fyzioterapie s prvky silového cvičení s dohledem fyzioterapeuta v nestandardním čase (o víkendu, o svátcích): 1650,- Kč / 90min

Fyzioterapie s masáží: 1650,- Kč / 90 min.
Fyzioterapie s masáží v nestandardním čase (o víkendu, o svátcích): 1850,- Kč / 90min

Terapie pomocí TR- Therapy (v ceně je zahrnuta instruktáž, zácvik i kineziotaping v případě potřeby): 1600,- Kč / 60min
Terapie pomocí TR- Therapy (v ceně je zahrnuta instruktáž, zácvik i kineziotaping v případě potřeby) o víkendu, o svátcích: 1800,- Kč

TR Therapy + Fyzioterapie 1,5 hod.: 2000,- Kč
TR Therapy + Fyzioterapie 1,5 hod o víkendu: 2200,- Kč
 
Manuální lymfodrenáž (dle rozsahu ošetřované oblasti): od 1200,- Kč
Manuální lymfodrenáž (dle rozsahu ošetřované oblasti) o svátku, o víkendu: od 1350 Kč

Fyzikální terapie (ultrazvuk, elektroléčba) s fyzioterapií: 1200 Kč/ 55 min
Fyzikální terapie (ultrazvuk, elektroléčba) s fyzioterapií (o víkendu, svátku): 1500 Kč/ 55 min

Škola zad individuální a fyzioterapie: 1200,- Kč / 55 min.
Škola zad individuální a fyzioterapie (o víkendu, o svátcích): 1350 Kč / 55 min
Škola zad pro skupiny a firmy dle kalkulace a rozsahu

Kineziotaping

samostatná aplikace pásky s instruktáží pacienta či rodinného příslušníka 300,- Kč + úhrada materiálu
aplikace pásky v rámci rehabilitace 100,- Kč + úhrada materiálu
materiál 1 cm 2,- Kč
celé balení 5m kineziotape 420,- Kč

Individuální vložky do bot podle typu stélky: od 1 150,- Kč
Vyšetření nohy a zhotovení individuální vložky do bot v rámci fyzioterapie: 350 Kč
Vyšetření nohy a zhotovení individuální vložky do bot v rámci fyzioterapie (o víkendu, svátku): 450Kč
Vyšetření nohy a pohybového aparátu se zhotovením individuálních vložek do bot: 600 Kč
Vyšetření nohy a pohybového aparátu se zhotovením individuálních vložek do bot ( o víkendu, svátku): 675 Kč

Vyšetření tělesného složení, přesné stanovení složení Vašeho těla, vyšetření včetně konzultace: 800,- Kč (tato služba není dostupná o víkendu, svátcích)

Trenérské služby od 700,- Kč / 55 min.

Konzultace s lékařem od 1 200,- Kč

Neurovývojová stimulace vstupní vyšetření 90 min 2200 Kč, kontrolní vyšetření 30 min 700 Kč.

Možnost akutního ošetření s příplatkem 500 Kč k ceně terapie

Upozornění:

 • Pozdní příchod klienta znamená kratší čas terapie, cena zůstává stejná.
 • Neomluvená návštěva bude při příští návštěvě uhrazena jako proběhlá léčba.
 • Za návštěvu zrušenou bez závažných důvodů v den terapie bude účtován manipulační poplatek 500 Kč.

Aby péče o Vás byla co nejkvalitnější, komplexní a zároveň maximálně bezpečná, provádíme některá vyšetření a terapii v odborných ambulancích v Praze a v Liberci.
Spolupracujeme s renomovanými lékaři a fyzioterapeuty řady odborností. Ve sportovní medicíně je pro nás samozřejmostí spolupráce s trenéry.

Partnerská pracoviště

kardiostředisko Hvozdkardilib

Spolupracujeme