Rekondice a fyzioterapie


Zdravý pohyb na Farmě Hvozd.
logo_rek

Rozumět znamená pomáhat.

prof. Z. Matějček

Naším cílem je zajistit komplexní péči o Vaše zdraví a celkovou pohodu. Nabízíme řadu programů, ve kterých je pohybová aktivita nedílnou součástí prevence a léčby nemocí.
Jednou z našich vizí je stát se zázemím pro hendikepované sportovce a lidi se zdravotním znevýhodněním. Chceme ukázat, že i se špatnými kartami je možné hrát dobrý život.
Vaše obtíže a přání chápeme a uskutečňujeme v souvislostech.
Pohybová terapie je zásadní pro zotavení se z mnoha akutních stavů, jako podpůrná léčba řady chronických chorob a nedílnou součástí prevence vzniku nemocí a úrazů.

TÝM REKONDICE

tým

Card title
Martina Strnadová, DiS.
 

Je hlavní fyzioterapeutkou zavedené ambulance Refresh Therapy. Má široké pracovní zkušenosti z praxe na spinální jednotce i z ambulantní praxe. Je absolventkou řady renomovaných odborných kurzů a stáží, spolupracuje i řadou sportovců a sportovních klubů. Věnuje se fyzioterapii dětí i dospělých.


 

Card title
Mgr. et Bc. Martina Střelcová
 

Magisterský titul získala v oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, bakalářský pak z oboru fyzioterapie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Závěrečné práce věnovala tématu stimulaci těžce tělesně postiženého dítěte nejprve pomocí Vojtovy metody reflexní lokomoce a následně TheraSuit metody. Věnuje se mimo jiné dětským skoliozám. Samozřejmostí a zálibou je účast na vzdělávacích akcích a kurzech.

Card title
MUDr. Sylvie Richterová
 

Vystudovala všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Složila atestaci v oborech Všeobecné praktické lékařství a Tělovýchovné lékařství.
Nyní pracuje na oddělení tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici Motol.
Zabývá se problematikou pohybové aktivity zdravých, hendikepovaných i nemocných lidí různých věkových kategorií.

 

Card title
Mgr. Jaroslav Frei
 

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze. Organizuje řadu sportovních akcí a založil tenisovou akademii ve středních Čechách.
V přípravě tréninků se vždy soustředí i na celkové zdraví a správný životní styl sportovce.
Pod jeho rukama prošla řada sportovců, např. i daviscupový hráč Jiří Lehečka.
Jako trenér má řadu zkušeností ze zahraničí, působí i jako učitel angličtiny a němčiny.

Naše služby

 • Zajišťujeme fyzioterapii pro děti i dospělé.
 • Plánujeme pobytové rekondiční programy pro jednotlivce i skupiny zájemců. Vytváříme programy pro seniory, sportovce, či program „Zdravé fitness“ a „Škola zad“.
 • V těsné spolupráci s partnerskými pracovištěmi v Liberci a Praze sestavujeme individuální plány pohybové aktivity zdravým i nemocným lidem, protože pohyb je nedílnou součástí prevence a léčby mnoha nemocí (kardiovaskulární, metabolické, plicní, neurologické, onkologické, revmatologické, psychiatrické apod.).
 • Zajišťujeme komplexní péči o sportovce, včetně širokého spektra sportovních prohlídek tělovýchovným lékařem (ergometrie, spiroergometrie atd).
 • Nabízíme nutriční poradenství a poradenství v odvykání kouření.
 • Společně se zavedenou estetickou klinikou Dermalineclinic pečujeme o Váš styl a krásu.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je součást oboru rehabilitace, která se zabývá prevencí a léčbou pohybového aparátu, společně s pohybovou terapií je nepostradatelnou metodou v mnoha medicínských oborech (kardiologie, onkologie, neurologie, plicní lékařství, poúrazové a pooperační stavy atd.)

Zaměřujeme se zejména na tuto problematiku:

PREVENCI A KOREKCI VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA
 • správné držení těla a dokonalé vedení pohybu při běžných denních činnostech i sportu snižuje rozvoj svalových dysbalancí, což je významnou prevencí úrazů a bolestivých stavů
 • pečlivě kontrolujeme dechový stereotyp, protože právě nevhodný způsob dýchání vede k řadě chronických obtíží, včetně větší zátěže pro pohybový, kardiovaskulární a dýchací systém
FYZIOTERAPII BOLESTIVÝCH STAVŮ, POÚRAZOVOU, POOPERAČNÍ A PŘEDOPERAČNÍ REHABILITACI
 • u akutních i chronických bolestí pohybového aparátu je fyzioterapie pilířem úspěšné léčby
 • časná i následná rehabilitace je zásadní pro zotavení se po úrazu či operaci, je stěžejním obdobím pro navození změny životního stylu
 • prerehabilitace je efektivní metodou ke zlepšení pooperačních výsledků a urychlení rekonvalescence po plánovaném výkonu
 • velmi důkladně pečujeme o jizvu, jakožto o možný zdroj řady obtíží
KOMPLEXNÍ PÉČI O NOHU
 • provádíme komplexní vyšetření nohou v klidu i při chůzi, vyšetření doplňujeme podoskopickým vyšetřením
 • v případě potřeby zhotovíme individuální vložky do bot  přímo pro potřeby Vaší nohy, podle typu preferované obuvi a sportu
LYMFODRENÁŽE
 • lymfodrenáž je jemná hmatová technika napomáhající toku lymfy k uzlinám, kde je následně očištěna a směrována zpět do žilního systému
 • tato metoda zvyšuje funkci obranného systému, pomáhá proti otokům, chronické únavě a podporuje regeneraci tkání

Je vhodná zejména v těchto případech:

 • žilní a lymfatické otoky, postoperační a postraumatické stavy, prevence bércových vředů, prevence křečových žil a léčba již vzniklých
 • detoxikace a zvýšení imunity
 •  vhodná při odstraňování celulitidy, zpevňování podkoží, zeštíhlení a zmenšení objemu stehen a nohou, jako součást rekonvalescence po liposukci, řešení akné a vypadávání vlasů
 • ve sportovní medicíně k řešení svalové únavy a zvýšeného napětí svalů po výkonu
MANUÁLNÍ LIFTING OBLIČEJE
 • lifting je moderní masážní metodou v estetické medicíně, která účinně odstraňuje vrásky a podporuje svěží vzhled obličeje, je vhodná při některých poruchách prokrvení a ke zvýšení imunity
 • je vhodnou podpůrnou metodou k ostatním procedurám, které provádíme v naší partnerské ambulanci Dermalineclinic v Praze, přímo na našem pracovišti si můžete domluvit konzultaci s plastickým chirurgem MUDr. Viktorem Fikerem
V OBORU FYZIOTERAPIE POUŽÍVÁME TYTO METODY:
 • Masáže
 • Klasická masáž, Relaxační masáž, Sportovní masáž, Aromaterapeutická masáž
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Vojtova metoda
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS dle Koláře)
 • Bobath koncept
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Kineziotaping
 • Kraniosakrální terapie
 • SM systém

 


NOVĚ NABÍZÍME ÚČINNOU FYZIKÁLNÍ LÉČBU TR –THERAPY

Tato léčebná metoda je založená na ovlivnění tkání radiofrekvenčním proudem. V kombinaci s profesionální manuální prací fyzioterapeuta vede k okamžité a dlouhodobé léčbě bolesti, snížení otoků, uvolnění hypertonických svalů, zlepšuje regeneraci a hojení tkání.

Používáme tento kvalitní certifikovaný přístroj české firmy BTL:  BTL- 6000 TR- Therapy (Targeted Radiofrequency Therapy – selektivní radiofrekvenční terapie)

 

certifikát         

DÁLE NABÍZÍME …

Sportovní medicína

Služby tělovýchovného lékaře a fyzioterapeutů cílíme na široké spektrum zájemců o pohybovou aktivitu a zdravý životní styl, je tedy jedno, zda jste závodní sportovec, hendikepovaný sportovec, nebo se chcete hýbat pro zdraví, pro radost nebo pro hubnutí. Naším cílem je motivace ke zdravému pohybu, neboť u řady nemocí je pohyb“ lékem“.

 • zajišťujeme komplexní fyzioterapii v prevenci a léčbě svalových dysbalancí, bolestivých stavů a  úrazů
 • nabízíme poradenství během sportovní činnosti a fyzioterapeutem vedený silový trénink s nácvikem správných technik posilování na multifunkční posilovací věži
 • v případě potřeby doporučíme vhodné kompenzační pomůcky (bandáže, ortézy, vložky do sportovní obuvi atd)
 • vypracujeme individuální tréninkový plán, ve spolupráci s výživovým poradcem sestavíme individuální stravovací plán

 

Případné zdravotní problémy s Vámi řešíme tak, abyste se svému oblíbenému sportu mohli věnovat i nadále

Zdravé posilování

Správně zvolený typ silového tréninku je vhodný nejen pro sportovce, ale v rámci rehabilitace pro všechny věkové a zdatnostní kategorie. Své místo má v prevenci a léčbě řady nemocí (osteoporóza, bolesti pohybového aparátu, obezita, kardiovaskulární nemoci, deprese, prevence pádů u seniorů…) a úrazů.

Posilování probíhá individuálně pod vedením fyzioterapeuta s důrazem na nácvik správných technik cvičení. Fyzioterapeut během cvičení kontroluje, jestli jsou Vaše klouby v optimálním postavení, sleduje timing a koordinaci jednotlivých svalů i svalových skupin a také aktivitu hlubokého stabilizačního systému spolu se správným dechovým stereotypem. Tím se cvičení stává velmi šetrným k pohybovému aparátu.

Intenzitu a typ tréninku sestavíme na podkladě Vašeho cíle a tělesných možností. Používáme různé pomůcky, včetně multifunkční posilovací věže.

Odborně vedené silové cvičení je vhodné a bezpečné i pro děti a seniory.

Škola zad

Cílem školy zad je minimalizovat riziko přetížení páteře a pohybového aparátu při různých činnostech.

Škola zad je vhodná pro zájemce s chronickými bolestmi zad a pro osoby se zvýšeným rizikem jejich rozvoje (kancelářské či sedavé profese, manuálně pracující, ženy po porodu, sportovci apod. )

Nyní nabízíme individuální školu zad pro dospělé. Po návratu naší specialistky z mateřské dovolené opět zajistíme tuto akci i pro skupiny, firmy a Školku zad pro děti.

Nutriční poradenství a odvykání kouření

Nyní jsou tyto služby dostupné v partnerské ambulanci v Praze, www.kardio1.cz.

Procedury probíhají pod vedením MUDr. Alexandry Pánkové, která patří k předním českým odborníkům zabývajících se touto problematikou.

Krása a styl

Centrum rekondiční medicíny Farmy Hvozd úzce spolupracuje se zavedenou klinikou estetické medicíny DermalineClinic.

Konzultace s plastickým chirurgem MUDr. Viktorem Fikerem probíhají po domluvě i přímo zde na našem pracovišti.

Naše fyzioterapeutky Vám pomocí vhodných postupů napomohou k regeneraci a svěžímu vzhledu Vaší pleti. Stejně dobře se zde postarají o doplňkovou péči estetických výkonů, zejména manuální lymfodrenáže obličeje, krku a dekoltu.

Ceník
Individuální fyzioterapie 990,- Kč / 55 min.
Individuální fyzioterapie v nestandardním čase (o víkendu, o svátcích) 1 300,- Kč / 55min.
Fyzioterapie s prvky silového cvičení s dohledem fyzioterapeuta 1350,-  Kč / 90min
Fyzioterapie s prvky silového cvičení s dohledem fyzioterapeuta v nestandardním čase (o víkendu, o svátcích) 1550,- Kč / 90min
Fyzioterapie s masáží 1500,- Kč / 90 min.
Fyzioterapie s masáží v nestandardním čase (o víkendu, o svátcích) 1800,- Kč / 90min
Přítomnost fyzioterapeuta při sportovní činnosti 1750,- Kč / 90min
Terapie pomocí TR- Therapy (v ceně je zahrnuta instruktáž, zácvik i kineziotaping v případě potřeby) 1500,- Kč / 60min
Manuální lymfodrenáž (dle rozsahu ošetřované oblasti) od 900,- Kč
Škola zad individuální a fyzioterapie 990,- Kč / 55 min.
Kineziotaping

 • samostatná aplikace pásky s instruktáží pacienta či rodinného příslušníka 200,- Kč + úhrada materiálu
 • aplikace pásky v rámci rehabilitace 50,- Kč + úhrada materiálu
 • materiál 1 cm 2,- Kč
 • celé balení 5m kineziotape 320,- Kč
Individuální vložky do bot podle typu a úpravy od 1 150,- Kč
Vyšetření tělesného složení, přesné stanovení složení Vašeho těla, vyšetření četně konzultace 500,- Kč
Trenérské služby od 600,- Kč / 55 min.
Konzultace s lékařem od 1 200,- Kč
SLEVY
Každá 10. procedura zdarma!
Upozornění:

Pozdní příchod klienta znamená kratší čas terapie, cena zůstává stejná.

Neomluvená návštěva bude při příští návštěvě uhrazena jako proběhlá léčba.

Za návštěvu zrušenou bez závažných důvodů v den terapie bude účtován manipulační poplatek 300 Kč.

Aby péče o Vás byla co nejkvalitnější, komplexní a zároveň maximálně bezpečná, provádíme některá vyšetření a terapii v odborných ambulancích v Praze a v Liberci.
Spolupracujeme s renomovanými lékaři a fyzioterapeuty řady odborností. Ve sportovní medicíně je pro nás samozřejmostí spolupráce s trenéry.

Partnerská pracoviště

kardiostředisko Hvozdkardilib

Spolupracujeme

KONTAKT

Farma Hvozd
Krompach 224 – Ovčín

Krompach, 471 57

VOLEJTE - PIŠTE


phone_android +420 725 735 408
mail_outline rekondice@farmahvozd.cz