+420 725 791 305 Pouze rozvoz

Rekondiční medicína

Pohybová terapie v komfortním prostředí je zásadní pro zotavení se z mnoha akutních stavů, jako podpůrná léčba řady chronických chorob a nedílnou součástí prevence vzniku nemocí a úrazů

Naše vize

Rozumět znamená pomáhat.

prof. Z. Matějček

 

Naším cílem je zajistit komplexní péči o Vaše zdraví a celkovou pohodu, a to jak v prevenci, tak léčbě.

Jednou z našich hlavních vizí je stát se zázemím pro hendikepované sportovce a ostatní lidi se zdravotním znevýhodněním. Chceme ukázat, že i se špatnými kartami je možné hrát dobrý život.

Zahajujeme řadu programů, ve kterých je pohybová aktivita významnou součástí prevence a léčby nemocí.

 

Vaše obtíže a přání chápeme a uskutečňujeme v souvislostech.

Tým rekondice

MUDr. Sylvie Richterová

MUDr. Sylvie Richterová

Vystudovala všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Složila atestaci v oborech Všeobecné praktické lékařství a Tělovýchovné lékařství. Nyní pracuje na oddělení tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici Motol. Zabývá se problematikou pohybové aktivity zdravých, hendikepovaných i nemocných lidí různých věkových kategorií.

Mgr. Barbora Mohylová

Mgr. Barbora Mohylová

Je absolventkou oboru fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pod vedením prof. Pavla Koláře. Při terapii často pracuje s prvky vývojové kineziologie, která vychází z ideální hybnosti a motorických vzorů dítěte. Účastní se řady renomovaných rehabilitačních kurzů.

Bc. Sandra Chloudová

Bc. Sandra Chloudová

Vystudovala fyzioterapii na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Má praktické a teoretické zkušenosti v metodách cvičení pohybového systému dětí i dospělých, věnuje se individuální i skupinové terapii, kineziotejpingu, měkkým technikám. Zkušenosti získala jak v ambulantním, tak nemocničním provozu, své poznatky a praxi stále prohlubuje účastí v mnoha certifikovaných kurzech a stáží.

Mgr. et Bc. Martina Střelcová

Mgr. et Bc. Martina Střelcová

Magisterský titul získala v oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, bakalářský pak z oboru fyzioterapie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Závěrečné práce věnovala tématu stimulaci těžce tělesně postiženého dítěte nejprve pomocí Vojtovy metody reflexní lokomoce a následně TheraSuit metody. Věnuje se mimo jiné dětským skoliozám. Samozřejmostí a zálibou je účast na vzdělávacích akcích a kurzech.

Mgr. Jaroslav Frei

Mgr. Jaroslav Frei

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze. Organizuje řadu sportovních akcí a založil tenisovou akademii ve středních Čechách. V přípravě tréninků se vždy soustředí i na celkové zdraví a správný životní styl sportovce. Pod jeho rukama prošla řada sportovců, např. i daviscupový hráč Jiří Lehečka. Jako trenér má řadu zkušeností ze zahraničí, působí i jako učitel angličtiny a němčiny.

Rekondice

Zajišťujeme efektivní prevenci a léčbu onemocnění pohybového aparátu dětí i dospělých. Na podkladě podrobné anamnézy a kineziologického vyšetření navrhneme a společně s Vámi realizujeme individuální preventivní či léčebný plán.Používáme pestrou škálu metod a postupů s využitím vhodných pomůcek, včetně multifunkčního stroje na silový trénink s jeho využitím jak v rehabilitaci a pohybové terapii, tak pro „zdravé fitness“ pod vedením fyzioterapeuta.

Prevence a korekce vadného držení těla

 • Správné držení těla a dokonalé vedení pohybu při běžných denních činnostech a sportu snižuje rozvoj svalových dysbalancí, což je významnou prevencí úrazů a bolestivých stavů
 • Vždy se zaměřujeme na kontrolu dechového stereotypu, protože právě nevhodný způsob dýchání vede k řadě chronických obtíží, včetně větší zátěže pro pohybový, kardiovaskulární a dýchací systém, je-li to vhodné, používáme k dechové rehabilitaci i moderní dechové trenažery a pomůcky
 • Podle "české školy zad" Vás naučíme, jak správně sedět, stát, zvedat těžká břemena a jak si upravit pracovní prostředí tak, aby Vaše páteř byla co nejméně zatížená a nebolela
 • Samozřejmostí je vyšetření nohy a v případě potřeby zhotovení vložek do bot individuálně podle Vašich nohou i typu obuvi (společenská obuv, různé sportovní boty apod.)

Fyzioterapie bolestivých stavů, poúrazová, pooperační i předoperační rehabilitace

 • U akutních i chronických bolestí pohybového aparátu je fyzioterapie pilířem úspěšné léčby
 • Časná i následná rehabilitace je zásadní pro zotavení se po úrazu či operaci, je stěžejním obdobím pro navození změny životního stylu
 • Prerehabilitace je efektivní metodou ke zlepšení pooperačních výsledků a urychlení rekonvalescence po výkonu
 • Velmi důkladně pečujeme o jizvu, jakožto o možný zdroj řady obtíží

Individuální plán pohybové aktivity na podkladě zátěžového vyšetření

 • Pohybová aktivita má význam v prevenci a léčbě řady nemocí (viz sekce „články, které stojí za to přečíst…)
 • Pohyb je cestou ke zvýšení tělesné zdatnosti, snížení rizika úrazů, hubnutí apod.
 • Pohybová aktivita je nezbytná u všech věkových kategorií
 • Vyšetření a pohybovou terapii u rizikových pacientů, kteří během cvičení vyžadují monitoraci tělesných funkcí nyní vedeme v plně vybavené pražské ambulanci
 • Správně nastavená pohybová terapie motivovaného pacienta je možností, jak řešit chronickou únavu, může být cestou k celkové pohodě, zdravému sebevědomí i "aktivnímu stárnutí"

Péče o sportovce

 • Pro sportovce nabízíme poradenství přímo během sportovní aktivity, komplexní preventivní i léčebnou fyzioterapii
 • Provádíme celé spektrum sportovních prohlídek, včetně vydání lékařského posudku o schopnosti k závodnímu sportu, či studiu na sportovní škole
 • Veškeré zátěžové testy nejen pro sportovce a pohybová aktivita rizikových zájemců probíhají v nadstandardně vybavených partnerských ambulancích

Programy

 • Aktivní stáří

  Program Aktivní stáří je sestaven jak pro seniory, tak pro zájemce středního věku, kteří se chtějí časnou změnou životního stylu připravit na prožití vyššího věku v dobré tělesné i duševní kondici.

  Pravidelná pohybová aktivita je enormně důležitá pro zpomalení přirozených procesů stárnutí a pro plnohodnotně prožité stáří. 

  Zdatnost je zásadním ukazatelem životní prognózy a kvality života seniorů.

  - dostatečná síla, vytrvalost, koordinace a flexibilita jsou podmínkou soběstačnosti, prevence pádů, poruch mentálních funkcí i sociální izolace

  - pohyb ve středním a vyšším věku zpomaluje úbytek svalové a kostní hmoty, optimalizuje tělesné složení, zlepšuje neuroendokrinní, plicní i kardiovaskulární funkce, má významné místo v prevenci demence a psychických obtíží

  Pamatujte! Zdatnost a výkonnost přirozeně klesají již od třicátého roku, ale jejich pokles lze efektivně zpomalit aktivním životním stylem.

  Zaměření programu Aktivní stáří:

  - motivace seniora k pravidelnému pohybu, přičemž klademe důraz na empatii, entusiasmus, vstřícné prostředí a nápaditost energického kolektivu Farmy Hvozd

  - podrobně se zabýváme prevencí pádů a úrazů, v případě potřeby doporučíme kompenzační pomůcky, vhodnou obuv, oblečení, úpravu pitného a stravovacího režimu

  - ve skupinových programech vítáme smíšený kolektiv zájemců (muži, ženy, starší, mladší…), který přirozeně navozuje motivující prostředí pro všechny účastníky lekce

  Pamatujte! I devadesátiletý senior je velmi dobře trénovatelný, zejména pomocí správně vedeného silového cvičení. Tímto cvičením současně dosahuje senior i výrazných pokroků ve vytrvalosti, koordinaci a rovnováze.

  V případě rizikových zájemců o pohybovou aktivitu nejdříve provedeme komplexní vyšetření včetně zátěžových testů na některém z našich partnerských pracovišť. Podle výsledku vyšetření doporučíme efektivní, ale zároveň maximálně bezpečný pohybový plán.

  Výsledky společné práce průběžně hodnotíme a upravujeme podle aktuálních potřeb zájemce.

 • Správná funkce nohy je zásadní pro fungování celého pohybového aparátu. Důsledky jejího onemocnění se mohou projevit na vzdálených místech ( v koleni, kyčli, zádech…). Proto na chodidlo klademe mimořádnou pozornost.

  -  provádíme komplexní vyšetření nohy a celého pohybového aparátu v klidu i při chůzi

  - vyšetření doplňujeme podoskopickým vyšetřením (umožňující pohled na plosku nohy „z dola“)

  -  potíže řešíme podle Vašich potřeb, doporučíme tak cílené cvičení a případně doplňující

     efektivní postupy (kineziotejping…)

  - poradíme s výběrem vhodné obuvi či kompenzační pomůcky (ortéza, bandáž…)

  - zhotovíme Vám individuální vložky do bot přímo pro potřeby Vaší nohy, podle typu preferované

    obuvi a sportu

   

 • Zdravé posilování probíhá individuálně pod vedením fyzioterapeuta na moderních posilovacích strojích.

  Správně zvolený typ silového tréninku je vhodný nejen pro sportovce, ale v rámci rehabilitace pro všechny věkové a zdatnostní kategorie. Své místo má v prevenci a léčbě řady nemocí (osteoporóza, bolesti pohybového aparátu, obezita, kardiovaskulární nemoci, deprese, prevence pádů u seniorů…) a úrazů.

  Náplní programu je individuálně sestavený silový trénink s důrazem na nácvik správných technik cvičení.

  -  Intenzitu a typ tréninku sestavíme na podkladě Vašeho cíle a tělesných možností.

  - Fyzioterapeut během cvičení kontroluje, jestli jsou Vaše klouby v optimálním postavení, sleduje timing a koordinaci jednotlivých svalů i svalových skupin a také aktivitu hlubokého stabilizačního systému spolu se správným dechovým stereotypem. Tím se cvičení stává velmi šetrným k pohybovému aparátu.

  - Při vědomém posilování se zlepšuje i somatognózie (schopnost prostorově vnímat tělo a jednotlivé tělesné segmenty) a my se tak lépe orientujeme v tělesném schématu, tedy ve „vnitřní mapě“ našeho těla, kterou máme uloženou v mozku.

   Odborně vedené silové cvičení je vhodné a bezpečné i pro děti a seniory.

 • Program Zdravý sport je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí minimalizovat rizika spojená se sportovními aktivitami.

  Služby cílíme na široké spektrum zájemců o pohybovou aktivitu a zdravý životní styl - je tedy jedno, zda jste závodní sportovec, hendikepovaný sportovec, nebo se chcete hýbat pro zdraví, pro radost nebo pro hubnutí.

  Naším cílem je motivace ke zdravému pohybu, neboť u řady nemocí je pohyb“ lékem“.

  Případné zdravotní problémy s Vámi řešíme tak, abyste se svému oblíbenému sportu mohli věnovat i nadále.

  - zajistíme komplexní fyzioterapii v prevenci a léčbě svalových dysbalancí, bolestivých stavů a  úrazů

  - doporučíme vhodné kompenzační pomůcky a individuální vložky do sportovní obuvi

  - nabízíme poradenství během sportovní činnosti a fyzioterapeutem vedený silový trénink s nácvikem správných technik posilování na multifunkční posilovací věži

  - poskytujeme celé spektrum sportovních prohlídek včetně vydání posudku o schopnosti k závodnímu sportu

  - sportovní prohlídky nyní probíhají v nadstandardně vybavených ordinacích v centru Prahy,  www.kardio1.cz, další ambulance sportovní medicíny připravujeme.

 • Cílem školy zad je minimalizovat riziko přetížení páteře a pohybového aparátu při různých činnostech.

  Škola zad je vhodná pro zájemce s chronickými bolestmi zad a pro osoby se zvýšeným rizikem jejich rozvoje (kancelářské či sedavé profese, manuálně pracující, ženy po porodu, sportovci apod. )

  Doporučíme Vám, jak správně sedět, stát, zvedat těžká břemena, ležet, pracovat na PC, stát u pracovního stroje nebo uklízet tak, aby tyto denně opakované činnosti byly co nejšetrnější k Vašim zádům.

  Pomůžeme s pochopením příčin vertebrogenních obtíží a s uvědoměním si, že bolest nemusí být vždy život ohrožující, je možné a nutné ji racionálně řešit.

  Ukážeme cestu, jak lze dosáhnout vyšší tělesné a duševní odolnosti, urychlit návrat do práce i návrat k zálibám.

  Škola zad je určena pro různé spektrum zájemců, protože až 90% lidí zažije během života bolest zad, bolest zad je nejčastějším důvodem invalidního důchodu i dočasné pracovní neschopnosti.

   

  Nabízíme tyto formy Školy zad:

   

  Individuální Škola zad pro dospělé

     - své obtíže řešíte individuálně s fyzioterapeuty ve Vámi zvolený čas, termín si rezervujete telefonicky, nebo e-mailem

     -  společně rozeberete Vaše obtíže, motivaci a očekávané výsledky tohoto programu i s ohledem na Vaše pracovní i volnočasové činnosti

     -  fyzioterapeut provede vyšetření pohybového aparátu, seznámí Vás s vhodným cvičením, nácvikem optimálního držení  těla a vedení pohybu při  různých činnostech v práci i volném času, případně Vám doporučí možné úpravy pracovního prostředí a vhodné pomůcky k řešení Vašich problémů

      - Váš stav a výsledky cvičení pravidelně kontrolujeme a následná doporučení tak upravujeme přesně podle Vašich potřeb

   

  Individuální Školka zad pro děti

   -  období růstu je zásadní pro včasnou diagnostiku vadného držení těla a poruch páteře, protože pozdně odhalené vady mohou vést vlivem růstu k trvalým deformitám páteře a chronickým obtížím (skolióza, Scheuermanova choroba…)

  -  období růstu, zejména prepubertální, je zároveň nejvhodnější dobou pro posílení svalového korzetu páteře

  -  Školka zad je vedena zábavnou formou s ohledem na věk a záliby dítěte, používáním pomůcek, her apod.

  -  v případě nutnosti doporučíme vhodnou školní tašku, úpravu pracovního prostředí, správnou židli

  -  snažíme se dítě i rodinu vést k pestré pohybové aktivitě

   - fyzioterapeut se věnuje Vašim dětem individuálně podle jeho věku a potřeb, termín si

     rezervujete telefonicky, nebo e-mailem

   

  Škola zad pro firmy a zaměstnance

  -  náplní tohoto programu je nácvik správného držení těla a vedení pohybů při práci Vašich zaměstnanců

  - správné držení těla snižuje riziko pracovní neschopnosti z důvodu bolestí pohybového aparátu, včetně snížení úrazovosti, vede k vyšší spokojenosti a výkonnosti zaměstnanců

  - program a edukační materiály jsou „šité na míru“ Vašim zaměstnancům podle specifičnosti jejich pracovní činnosti

  - nabízíme návštěvu fyzioterapeuta na Vašem pracovišti k seznámení se s pracovním prostředím

  - kurz je možné realizovat i formou team-buildingu s gastronomickým zážitkem a dalším doprovodným programem podle Vašich přání

 • Centrum rekondiční medicíny Farmy Hvozd úzce spolupracuje se zavedenou klinikou estetické medicíny DermalineClinic.

  Konzultace s plastickým chirurgem MUDr. Viktorem Fikerem probíhají po domluvě i přímo zde na našem pracovišti.

  Naše fyzioterapeutky Vám pomocí vhodných postupů napomohou k regeneraci a svěžímu vzhledu Vaší pleti. Stejně dobře se postarají o doplňkovou péči estetických výkonů, zejména manuální lymfodrenáže obličeje, krku a dekoltu.

Články

V této podsekci se s Vámi dělíme o informace ze zajímavých odborných materiálů, které se nám dostávají pod ruce a zaujaly nás. Články zkracujeme a upravujeme do srozumitelnější formy.
Témata obvykle souvisí s pohybem a rehabilitací, ale někdy začleníme i témata ryze aktuální. Pro větší přehlednost texty dělíme do spolusouvisejících okruhů.
Tematický okruh - NEMOCI, U KTERÝCH JE POHYB LÉKEM
V roce 2015 publikovali autoři B. K. Pedersen a B. Saltin, v časopisu Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, snad nejucelenější přehled nemocí, u kterých má pohybová aktivita nezastupitelnou léčebnou úlohu. Je jich celkem 26 a některé z nich Vám níže přiblížíme. Texty jsou zjednodušené a nemohou tedy sloužit jako návod pro cvičení nemocného člověka. Máte-li o pohybovou terapii zájem, náš tým lékařů, fyzioterapeutů a trenéra, Vám individuálně, na podkladě podrobného vyšetření doporučí vhodnou pohybovou aktivitu a rehabilitaci. Konzultace může proběhnout přímo na Farmě, případná zátěžová, či jiná vyšetření provádíme v partnerských ambulancích.
  

Partnerská pracoviště

Aby péče o Vás byla co nejkvalitnější, komplexní a zároveň maximálně bezpečná, provádíme některá vyšetření a terapii v odborných ambulancích v Praze a v Liberci.

Spolupracujeme s renomovanými lékaři a fyzioterapeuty řady odborností.

Ve sportovní medicíně je pro nás samozřejmostí spolupráce s trenéry.

Spolupracujeme s těmito pracovišti a kolegy:

               

Spolupracujeme

Fabrika Cvikov, Černí Koně, Malevil cup, Golf Malevil, Pro hockey team, JR Nutrition, Ralská desítka, Pakli sport, GPS-OFA

             

          

Ceník

Individuální fyzioterapeutická procedura

800 Kč/55 min

Fyzioterapie s prvky silového cvičení

1350 Kč/1,5 h

 • - s dohledem fyzioterapeuta
 • - 10 vstupů za 12 000 Kč

Silový trénink vedený fyzioterapeutem

990 Kč/55 min

Komplexní péče o nohu

750 Kč

Kontaktujte nás

Adresa

Farma Hvozd

Krompach 224 - Ovčín

Krompach

471 57


Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz