+420 725 791 305 Pouze rozvoz

Arteriální hypertenze - vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak je jednou z nejčastějších nemocí ve vyspělých zemích. Je spolu s diabetem, obezitou, dysbalancí krevních tuků a kouřením jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních nemocí. Součástí léčby i prevence jejího vzniku je pravidelná pohybová aktivita.

Ve vyspělých zemích se vysoký krevní tlak vyskytuje až u 50 % populace. Je častější ve vyšších věkových kategoriích a často se objevuje současně s dalšími rizikovými faktory, zásadními pro vznik aterosklerózy a jejích komplikací (infarkt srdce, mrtvice, ischemie dolních končetin, náhlá smrt atd.).

Pohyb jako léčba i prevence vysokého tlaku.

Faktem je, že během pohybové aktivity, a to jak vytrvalostního, tak silového charakteru, dochází ke zvýšení krevního tlaku, což souvisí s tím, že srdce musí dodávat pracujícím svalům více krve než v klidu. Čím je aktivita intenzivnější, tím tlak obvykle více stoupá.

Po ukončení cvičení se krevní tlak naopak snižuje, a to na poměrně dlouhou dobu, průměrně až na 10 hodin. Nejvyšší pokles tlaku je zaznamenáván u osob, které byly dříve pohybově neaktivní a u starších lidí.

Pravidelná vytrvalostní aktivita, která je prováděna alespoň 6 týdnů, vede ke snížení systolického tlaku až o 10mmHg a diastolického tlaku až o 6mmHg. Takovýto pokles tlaku snižuje riziko infarktu až o 25 %! Intenzivnější aktivita snižuje klidový tlak ještě více.

Stejně tak snižují pozátěžový krevní tlak i určité formy silového tréninku (dynamický odporový trénink, izometrický trénink), ale efekt tohoto cvičení je větší v rámci prevence rozvoje hypertenze a u hraničního krevního tlaku.

Pravidelný pohyb a změna životního stylu je prvním krokem v léčbě tzv. hraničního tlaku. Při těžším stupni hypertenze by měla být neopomíjenou součástí léčby farmakologické. Není výjimkou, že je po čase možné dávku léků snížit nebo, samozřejmě po konzultaci s lékařem, některé úplně vysadit.

V neposlední řadě je nutné dodat, že pravidelným pohybem se snižují i ostatní rizika aterosklerózy a celková životní prognóza hypertonika se zlepšuje. Platí, že zdatný hypertonik má až o 60 % nižší riziko úmrtí než jeho nezdatný vrstevník s normálním tlakem!

Kdy být opatrný a kdy necvičit?

Před začátkem pravidelného cvičení je vždy potřeba zohlednit i další zdravotní rizika, v ideálním případě provést vyšetření krevního tlaku při zátěži a podle výsledků doporučit vhodnou pohybovou aktivitu. U lidí, kteří mají klidový tlak velmi vysoký (180/105mmHg a více), je nutné nejdříve zahájit medikamentózní léčbu.

Není prokázáno, že by pohyb u pacienta s vysokým tlakem zvyšoval riziko náhlé smrti nebo mrtvice při sportu. Obezřetnější musíme být jen u aktivit s velmi vysokým stupněm intenzity, kdy je nárůst krevního tlaku při zátěži velmi značný.

Závěrem je třeba zmínit, že po přerušení pravidelného cvičení se příznivý efekt rychle vytrácí a obvykle už za 1 měsíc inaktivity se krevní tlak opět zvyšuje k hodnotě, kterou měl člověk před začátkem cvičení!

 Zdroj:

R. Češka, INTERNA, 1. vydání 2005, Galen,

MC. Ardle, Exercise physiology, 2015, eight ed.

B.K.Pedersen, B. Saltin, Exercise as medicine, Scand J. Med. Sci Sport, 2015