+420 725 791 305 Pouze rozvoz

Arteriální hypertenze - vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak je jednou z nejčastějších nemocí ve vyspělých zemích. Je spolu s diabetem, obezitou, dysbalancí krevních tuků a kouřením jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních nemocí. Součástí léčby i prevence jejího vzniku je pravidelná pohybová aktivita.

Astma bronchiale

Astma bronchiale je častým problémem dětí i dospělých. Vyžaduje trvalou léčbu, která je v případě zhoršení obtíží doplněna úlevovými léky. Pohybová aktivita může obtíže vyvolat, ale při správném nastavení léčby a tréninku je z dlouhodobého hlediska jednoznačně prospěšná.

Chopn

Chronická obstrukční plicní nemoc je třetí nejčastější příčinou úmrtí. Téměř vždy vzniká jako následek kouření. Kromě dýchacího systému jsou poškozeny i další orgánové soustavy. Příznivý vliv pohybové terapie je u této nemoci jednoznačně prokázán.

Srdeční selhání

Během života dospěje k srdečnímu selhání až 20 % osob. Jedná se o následek řady kardiovaskulárních nemocí. Léčba musí být vždy komplexní, vedena pod dohledem zkušeného odborníka. Kromě léků, přístrojů a operačního řešení se uplatňují i režimová opatření, mezi která spadá i pohybová aktivita.

Hyperlipidémie

Hyperlipidémie a dyslipidémie tvoří skupinu metabolických nemocí, které jsou spojeny se značným kardiovaskulárním rizikem. Na jejich vzniku se podílí genetika, přidružená onemocnění a vliv životního stylu. Pravidelná pohybová aktivita je důležitým doplňkem k medikamentózní léčbě a současně příznivě ovlivňuje i další rizikové faktory kardiovaskulárních nemocí.